Cenová ponuka

Zákazníkovi sa vyhotovuje bezodplatná nezáväzná cenová ponuka podľa poskytnutých rozmerov a požiadaviek.

Zameranie okien

Zameranie skutočných rozmerov na realizovanej stavbe za účasti investora alebo poverenej osoby po odsúhlasení podmienok.

Potvrdenie

Po zameraní sa prerobí cenová ponuka podľa výrobných/zameraných rozmerov a odsúhlasí sa s objednávateľom.

Výroba okien

Po odsúhlasení sa vyrobia okná v dohodnutom termíne. Spravidla to býva zväčša biele 3-5. týždňov, laminované 4-6. týždňov. Po výrobe Vás telefonicky kontaktujeme a dohodneme s Vami dátum a čas montáže.

Demontáž okien

Demontážou sa rozumie vybúranie pôvodných okien, vnútorných parapetov, vonkajších parapetov (v prípade že to zákazník požaduje).

Montáž okien

zamontovanie výrobkov do pripravených otvorov (tj zakotvenie do ostenia, zapenenie škáry polyuretánovou penou) | osadenie trojstupňového uzáveru pripojovacej škáry – Montáž na pásky/fólie/ (ak je predmetom cenovej ponuky) | nastavenie výrobkov k ich plnej funkčnosti | montáž parapetov a doplnkov po dohode s objednávateľom | kotviaci materiál + PUR pena sú v cene montáže

Murárske začistenie z vnútornej strany

zapravenie vnútorných špaliet v prevedení podľa dohody s objednávateľom | montáž vnútorných parapetov v prípade že sú objednané spolu s murárskym zapravením | povrchovú úpravu na domurovky je možné robiť až týždeň po odovzdaní zákazky a samozrejme len ak to dovolia klimatické podmienky

Likvidácia odpadu

odvoz rámov a krídel | odvoz sutiny sa doceňuje individuálne až po zameraní podľa rozsahu prác. | likvidácia a odvoz odpadu sa vykonáva len spoločne s demontážou ak nie je dohodnuté inak.